K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

Livellu di Difficultà Medio
Spessu dumandatu in Amazon Facebook Google
Casalingho Ricerca Binaria Mucchio MatrixVìsiti 205

In K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted prublema, avemu datu una matrice nxn, induve ogni fila è colonna sò ordinate in ordine micca decrescente. Truvate u kth u più chjucu elementu in a matrice 2D data.

esempiu

Input 1:
k = 3 and 
matrix =
    11, 21, 31, 41
    16, 26, 36, 46
    25, 30, 38, 49
    33, 34, 40, 50
Ouput: 21
Explanation: The 3rd smallest element = 21 


Input 2:
k = 7 and 
matrix =
    12, 23, 31
    17, 27, 36
    24, 29, 38
Ouput: 31
Explanation: The 7th smallest element is 30

Tipi di Soluzione per u K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Ordinata

 1. Naïve / Forza Bruta
 2. aduprendu a struttura di dati min Heap
 3. Ricerca Binaria

Naïve / Forza Bruta

Alpina

Stu approcciu implica simpliciamente aghjunghje tutti l'elementi di a matrice in un array, ordenendu u array è restituendu u k-th u più chjucu numeru.

Algoritmu per K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

 1. datu una matrice mat [] [] di dimensioni nxn, crea un array lineare arr [] di taglia n * n.
 2. Aghjunghjite tutti l'elementi di francese mat in a arr.
 3. Ordina arr è torna arr [k-1] (k-elimu elementu u più grande).

Implementazione per K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

Prugramma C ++
#include <iostream>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// function to find k-th largest element
int kthSmallest(vector < vector<int> > mat,int k)
{
  int n = mat.size();
  
  if(k > n*n)
  return -1;
  
  // smallest element is the first element of the matrix
  if(k == 1)
  return mat[0][0];
  
  // define array and push contents of the matrix into it
  vector <int> arr;
  for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n;j++)
    arr.push_back(mat[i][j]);
  
  // sort the array and obtain k-th smallest element
  sort(arr.begin(),arr.end());
  
  return arr[k-1];
}

int main() 
{
 vector< vector<int> > mat {
               {11, 21, 31, 41},
               {16, 26, 36, 46},
               {25, 30, 38, 49},
               {33, 34, 40, 50}
               };
 
 int k = 3;
 int kthsmall = kthSmallest(mat,k);
 
  if(kthsmall == -1)
  cout<<"3rd smallest element doesn't exist.";
  else
  cout<<"3rd smallest element = "<<kthsmall<<endl;
 
 return 0;
}
3rd smallest element = 21
Prugramma Java
import java.io.*;
import java.util.*;

class tutorialCup 
{
  // function to find k-th largest element
  static int kthSmallest(ArrayList<ArrayList<Integer>> mat,int k)
  {
    int n = mat.size();
    
    if(k > n*n)
    return -1;
    
    // smallest element is the first element of the matrix
    if(k == 1)
    return mat.get(0).get(0);
    
    // define array and push contents of the matrix into it
    ArrayList <Integer> arr = new ArrayList <Integer>();
    for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<n;j++)
      arr.add(mat.get(i).get(j));
    
    // sort the array and obtain k-th smallest element
    Collections.sort(arr);
    
    return arr.get(k-1);
  }

  public static void main (String[] args) 
  {
  	ArrayList<ArrayList<Integer>> mat = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(11, 21, 31, 41)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(16, 26, 36, 46)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(25, 30, 38, 49)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(33, 34, 40, 50)));
  	              
  	int k = 3;
  	int kthsmall = kthSmallest(mat,k);
  	
    if(kthsmall == -1)
    System.out.println("3rd smallest element doesn't exist.");
    else
    System.out.println("3rd smallest element = "+kthsmall);
  	
  }  
}
3rd smallest element = 21

Analisi di cumplessità

 1. Cumplicità Tempu: T (n) = O (n2)
 2. Cumplessità Spaziale: A (n) = O (n2)

Usendu a struttura di dati min Heap

Alpina

usamu a struttura di dati in pile (fila di priorità / min heap) per archivà l'elementi di a prima fila di a matrice, poi unu per unu elementi pop da u cumulariu è aghjunghjemu l'elementu da a matrice situatu ghjustu sottu l'ultimu elementu popped. Questu hè fattu finu à chì i k-step ottenenu u k-th u più grande numeru. U algutitimu hè discuttu sottu:

Algoritmu per K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

 1. trattà i casi basi esplicitamente (n = 0,1).
 2. definisce un min-heap pq.
 3. aghjunghje l'elementi da a prima fila di mat [] [] (input matrix) in pq.
 4. Avà, eseguite un loop k-times. a variabile di ciclu hè i, Dentru quellu ciclu eseguite i passi sottu:
  • pop un elementu da pq è arregistrà l'elementu spuntatu in ghjuvani
  • aghjunghje l'elementu chì ghjace mat [] [] ghjustu sottu ghjuvani in pq.
 5. Dopu chì u ciclu finisce, restituite l'ultimu valore di l'elementu almacenatu in ghjuvani (ie kthsmall.num).

K-th Elementu u più chjucu in una Matrice SortedPinK-th Elementu u più chjucu in una Matrice SortedPin

Implementazione per K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

Prugramma C ++
#include <iostream>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// define a strucure 
// to store a particular value from the matrix
// it's row and column number
struct element
{
  int num;
  int i;
  int j;
  
  // define constructors
  element(){}
  element(int element,int rownum,int colnum)
  {
    num = element;
    i = rownum;
    j = colnum;
  }
};

// this is an strucure which implements the 
// operator overlading 
// this will help us in creating a heap for storing
// values of element(struct) data type
struct compare 
{ 
  bool operator()(element const& p1, element const& p2) 
  { 
    return p1.num > p2.num; 
  } 
}; 

// function to find k-th largest element
int kthSmallest(vector < vector<int> > mat,int k)
{
  int n = mat.size();
  
  if(k > n*n)
  return -1;
  
  // smallest element is the first element of the matrix
  if(k == 1)
  return mat[0][0];
  
  // define a min Heap
  priority_queue <struct element,vector <element>,compare > pq;
  
  // push all the elements of first row
  // along with their row and column numbers
  // into a min heap
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    struct element curr(mat[0][i],0,i);
    pq.push(curr);
  }
  
  // define a variable to process each value stored in min heap
  struct element kthsmall;
  
  // pop from heap for k steps
  for(int i=0;i<k;i++)
  {
    kthsmall = pq.top();
    pq.pop();
    
    // if last popped element lies in the last row\
    // dont need to push any number
    if(kthsmall.i+1 >= n)
    {
      struct element curr(INT_MAX,-1,-1);
      pq.push(curr);
    }
    /* push the element below (element in the same column as the element itself)
    the last element popped from the minheap*/ 
    else
    {
      struct element curr(mat[kthsmall.i + 1][kthsmall.j],kthsmall.i+1,kthsmall.j);
      pq.push(curr);
    }
  }
  
  // return the element last popped from the heap pq
  return kthsmall.num;
  
}

int main() 
{
 vector< vector<int> > mat {
               {11, 21, 31, 41},
               {16, 26, 36, 46},
               {25, 30, 38, 49},
               {33, 34, 40, 50}
               };
 
 int k = 3;
 int kthsmall = kthSmallest(mat,k);
 
  if(kthsmall == -1)
  cout<<"3rd smallest element doesn't exist.";
  else
  cout<<"3rd smallest element = "<<kthsmall<<endl;
 
 return 0;
}
3rd smallest element = 21
Prugramma Java
import java.io.*;
import java.util.*;

/*
define a strucure 
to store a particular value from the matrix
it's row and column number
*/
public class element
{
  public int num;
  public int i;
  public int j;
  
  public element(){}
  
  public element(int element,int rownum,int colnum)
  {
    num = element;
    i = rownum;
    j = colnum;
  }
  
  public int numReturn()
  {
    return num;
  }
}

class tutorialCup 
{
  // function to find k-th largest element
  static int kthSmallest(ArrayList<ArrayList<Integer>> mat,int k)
  {
    int n = mat.size();
  
    if(k > n*n)
    return -1;
    
    // smallest element is the first element of the matrix
    if(k == 1)
    return mat.get(0).get(0);
    
    // Comparator forms heap using num attribute of object of element type
    // sorts the heap using obj.num value
    // where obj is an object of element type
    Comparator<element> sorter = Comparator.comparing(element::numReturn);
    // define a min Heap
    PriorityQueue <element> pq = new PriorityQueue<element>(sorter);
    
    // push all the elements of first row
    // along with their row and column numbers
    // into a min heap
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      element curr = new element(mat.get(0).get(i),0,i);
      pq.add(curr);
    }
    
    // define a variable to process each value stored in min heap
    element kthsmall = new element();
    
    // pop from heap for k steps
    for(int i=0;i<k;i++)
    {
      kthsmall = pq.peek();
      pq.poll();
      
      // if last popped element lies in the last row\
      // dont need to push any number
      if(kthsmall.i+1 >= n)
      {
        element curr = new element(Integer.MAX_VALUE,-1,-1);
        pq.add(curr);
      }
      /* push the element below (element in the same column as the element itself)
      the last element popped from the minheap*/ 
      else
      {
        element curr = new element(mat.get(kthsmall.i + 1).get(kthsmall.j),kthsmall.i+1,kthsmall.j);
        pq.add(curr);
      }
    }
  
    // return the element last popped from the heap pq
    return kthsmall.num;
  }

  public static void main (String[] args) 
  {
  	ArrayList<ArrayList<Integer>> mat = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(11, 21, 31, 41)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(16, 26, 36, 46)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(25, 30, 38, 49)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(33, 34, 40, 50)));
  	              
  	int k = 3;
  	int kthsmall = kthSmallest(mat,k);
  	
    if(kthsmall == -1)
    System.out.println("3rd smallest element doesn't exist.");
    else
    System.out.println("3rd smallest element = "+kthsmall);
  	
  }  
}
3rd smallest element = 21

Analisi di cumplessità

 1. Cumplicità Tempu: T (n) = O (n + klogn)
 2. Cumplessità Spaziale: A (n) = O (n)

Ricerca Binaria

Alpina

Pudemu Applicà a Ricerca Binaria nantu à a matrice matriciale [] [], tuttavia, questu hè differente da una ricerca binaria convenzionale cume in questu casu cunsideremu "intervallu numericu" (valori matrici stessi) invece di u "intervallu indice". Cum'è sapemu chì u più chjucu numeru di a nostra matrice hè in l'angulu in alto à sinistra è u più numeru hè in l'angulu inferiore inferiore. Questi dui numeri ponu rapprisentà a "gamma" cioè, u lo e lu hi valori per a Ricerca Binaria. quì sottu spiegemu cumu implementemu u nostru algoritmu.

Algoritmu per K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

 1. Principià u Binariu Searchlo = mat[0][0] e hi = mat[n-1][n-1].
 2. truvà mid di u lo e lu hi. chistu middle u numeru ùn hè micca necessariamente un elementu in a matrice.
 3. Conta tutti i numeri minori o uguali à mid in a matrice. Cumu a matrice hè urdinata, pudemu fà questu in O (N).
 4. Se u conte hè menu di 'K', pudemu aghjurnà lo = mid+1 per circà in a parte più alta di a matrice
 5. Altrimenti se u conte hè più grande o uguale à 'K', pudemu aghjurnà hi = mid per circà in a parte più bassa di a matrice in a prossima iterazione.
 6. Nantu à qualchì momentu lo e hi diventanu uguali in valori è u ciclu finisce. lo cuntene u valore di u k-th u più chjucu elementu quandu avemu rinfurzatu iterativamente a nostra gamma di ricerca à un unicu elementu matriciale.

Implementazione per K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted

Prugramma C ++
#include <iostream>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// function to find k-th largest element
int kthSmallest(vector < vector<int> > mat,int k)
{
  int n = mat.size();
    
  if(k == 0 || k > n*n || n == 0)
  return -1;
  
  if(k == 1)
  return mat[0][0];
  
  // define smallest and largest element in the matrix as
  // lower range &
  // upper range
  int lo = mat[0][0];
  int hi = mat[n-1][n-1];
  
  // perform binary search (by value)
  // between smallest(top-left) and largest(bottom-down) values
  while (lo < hi) 
  {
    int mid = lo + (hi - lo) / 2;
    int count = 0;
    int j = n - 1;
    
    // find out how many numbers are greater than mid
    // between lo and hi
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    {
      while (j >= 0 && mat[i][j] > mid) 
        j--;
        
      count += (j + 1);
    }
    
    // if number of such element is less than k
    // narrow the search range by increasing lo value
    if (count < k) 
      lo = mid + 1;
    // if number of such element is greater or equal to k
    // narrow the search range by decreasing hi value
    else 
      hi = mid;
  } 
  
  // after iteratively narrowing the search range
  // you narrow down to a single element in the matrix
  // which is k-th smallest element
  return lo;
}

int main() 
{
 vector< vector<int> > mat {
               {11, 21, 31, 41},
               {16, 26, 36, 46},
               {25, 30, 38, 49},
               {33, 34, 40, 50}
               };
 
 int k = 3;
 int kthsmall = kthSmallest(mat,k);
 
  if(kthsmall == -1)
  cout<<"3rd smallest element doesn't exist.";
  else
  cout<<"3rd smallest element = "<<kthsmall<<endl;
 
 return 0;
}
3rd smallest element = 21
Prugramma Java
import java.io.*;
import java.util.*;

class tutorialCup 
{
  // function to find k-th largest element
  // this function performs a binary search by value
  // on the given matrix
  static int kthSmallest(ArrayList<ArrayList<Integer>> mat,int k)
  {
    int n = mat.size();
    
    if(k == 0 || k > n*n || n == 0)
    return -1;
    
    if(k == 1)
    return mat.get(0).get(0);
    
    // define smallest and largest element in the matrix as
    // lower range &
    // upper range
    int lo = mat.get(0).get(0);
    int hi = mat.get(n-1).get(n-1);
    
    // perform binary search (by value)
    // between smallest(top-left) and largest(bottom-down) values
    while (lo < hi) 
    {
      int mid = lo + (hi - lo) / 2;
      int count = 0;
      int j = n - 1;
      
      // find out how many numbers are greater than mid
      // between lo and hi
      for (int i = 0; i < n; i++) 
      {
        while (j >= 0 && mat.get(i).get(j) > mid) 
          j--;
          
        count += (j + 1);
      }
      
      // if number of such element is less than k
      // narrow the search range by increasing lo value
      if (count < k) 
        lo = mid + 1;
      // if number of such element is greater or equal to k
      // narrow the search range by decreasing hi value
      else 
        hi = mid;
    } 
    
    // after iteratively narrowing the search range
    // you narrow down to a single element in the matrix
    // which is k-th smallest element
    return lo;
  }

  public static void main (String[] args) 
  {
  	ArrayList<ArrayList<Integer>> mat = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(11, 21, 31, 41)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(16, 26, 36, 46)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(25, 30, 38, 49)));
  	mat.add(new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(33, 34, 40, 50)));
  	              
  	int k = 3;
  	int kthsmall = kthSmallest(mat,k);
  	
    if(kthsmall == -1)
    System.out.println("3rd smallest element doesn't exist.");
    else
    System.out.println("3rd smallest element = "+kthsmall);
  	
  }  
}
3rd smallest element = 21

Analisi di cumplessità

 • Cumplicità Tempu: T (n) = O (nlog (max-min)) = O (nlog (const)) = O (n), quì max-min hè a differenza trà i più grandi è i più chjuchi valori in a matrice. numeri interi, a differenza massima ùn pò micca esse più di INT_MAX, cusì essenzialmente max-min diventa costante.
 • Cumplessità Spaziale: A (n) = O (1)

Vede ancu

Domande Top Entrevista

S.No Dumanda di Intervista U numeru di volte hè statu dumandatu
1Elimine un node in a lista doppiamente ligata2815
2Programma Java per truvà u numeru di Nodi in un Arburu Binariu2497
3Reverse una stringa senza affettà caratteri speciali2453
4Sguassà un nodu di una lista ligata à una pusizione data1972
5Palindromu cù Recursion1774
6Inserite nodi in una lista ligata in modu ordinatu (Ordine Ascendente)1656
7Truvà elementi coppia da array chì a somma hè uguale à u numeru1644
8Ordina l'elementi per a frequenza di l'occurrenze1626
9Scrivite un prugramma per stampà tutte e permutazioni di una stringa data1599
10Truvà Distanza Minima Tra Dui Nummari in un Array1470
11Crea una Lista Doppiu Ligata1443
12Ordina Rapida1415
13Inversa un Array1408
14Finestra più chjuca in una stringa chì cuntene tutti i caratteri di un'altra stringa1393
15Truvate una Tripletta chì Suma à un Valore Datu1354
16Eliminà ricursivamente tutti i duplicati adiacenti1351
17Primu Elementu Ripetitore1334
18Organizza u numeru Pare è Imparu tale chì Impare vene dopu à Pare1316
19Suma di numeri in String1309
20U Numeru Pusitivu Minore Mancante in una Matrice Non Classificata1277
21Verificate se l'Elementi di una Matrice sò Consecutivi1250
22Rileva un ciclu in a Lista Cunnessa1234
23Subarray contiguu più grande summa1228
24Ordine Rapidu nantu à a Lista Singularmente Ligata1212
25Subarray cù Suma Data1209
26Stampa tutte e Combinazioni Possibili di Elementi R in una Matrice data di taglia N1198
27Funzione ricorsiva per fà a ricerca di sotturstring1194
28Truvate u Numeru Massimu di Ripetizione in Array1149
29Traversu d'ordine di Livellu Arburu Binariu in Java1121
30Truvate u Primu è u Secondu Elementu Minore1118
31Verificate se duie liste ligate sò identiche1100
32Suma massima Subarray cù Divide and Conquer1097
33Elimina i caratteri da a prima stringa chì sò in seconda1064
34Truvà Leaders in un Array1057
35Scambià nodi in a lista ligata1030
36Truvà u Numaru Impari Numaru Impari di Tempi in una Matrice999
37Organizza i Numeri dati per Formà u Più Grande Numaru II987
38Truvate u secondu caratteru u più frequente983
39Dopu una stringa truvate u so primu caratteru senza ripetizione962
40Truvà Triplet in Array Cù una Suma Data957
41U numeru tutale di l'occurrence di un articulu determinatu in a lista ligata950
42Datu un array classificatu è un numeru x, truvate a coppia in array chì a so somma hè a più vicina à x949
43Un prugramma per verificà se e corde sò rotazioni l'una di l'altra o micca941
44Stampa tutte e parolle pussibuli da i numeri di telefunu927
45Truvate u Numaru Mancante922
46Riorganizà i numeri pusitivi è negativi in ​​alternativa in Array916
47Substring Palindromicu u Più Longu900
48Segregate nodi pari è dispari in una lista ligata880
49Stampa Subseqüenza cumuna a più longa877
50Unione è Intersezione di duie Liste Ligate869
51Trasfurmà una stringa à l'altra aduprendu un numeru minimu di operazioni date860
52Riorganizà Array datu in Forma Minima Massima841
53Verificate a stringa riorganizata pò furmà un palindromu841
54Conta Trianguli Possibili817
55Implementazione iterativa di Ordina Rapida811
56Moltiplicazione di duie matrici796
57Verificate se a lista ligata hè palindroma792
58Rotate una Lista Ligata788
59Contu di Triplette Cù Summa Inferiore à u Valore Datu787
60Stoccone Cumprate Vendite per Maximizà u Profitu784
61Concatenazione di duie corde756
62Tug of War755
63Conta u numeru di sotturstringhe cù K Distintu Caratteru750
64Stampa tutti i duplicati in a stringa di input748
65Truvate Elementu Maghju è Minore più vicinu742
66U Problema di a Celebrità735
67Truvate Triplette Pitagoriche da Array734
68String Reverse Senza Variabile Temporanea729
69Elimina 'b' è 'ac' da una stringa data726
70Truvate tutti l'elementi cumuni in Dati trè matrici ordinati724
71Elimina tutti i duplicati in una lista ligata senza urdinamentu708
72Truvate a Fila cù Numaru Massimu di 1701
73Truvate u Picculu Elementu da un Array694
74Truvate u subarray chì a somma hè uguale à un numeru datu X692
75Inserzione Sort685
76Elimina Caratteri Minimi per chì Due Corde Diventanu Anagrammi683
77Truvà u più chjucu Numeru Mancante in una Matrice Ordinata682
78Un Puzzle di Matrice di Produttu680
79Aghjunta di Dui Matrici680
80Implementate Two Stacks in un Array674
81Generate tutte e Corde Binarie Senza 1 Consecutivi670
82Suma massima d'Elementi Non Consecutivi666
83Subarray Massimu di Produttu II658
84Classificazione lessicugrafica di stringa649
85Verificate se Dui Matrici dati sò Identichi641
86Moltiplicazione di Precedente è Dopu641
87Unisce K Matrici Ordinate è Stampa Sortiata Ordinata631
88Sottrazione di Dui Matrici630
89Move Tutti i Zeri à a Fine di l'Array Date625
90Divide una stringa in N parti uguali620
91Forma Numeru Minimu da Sequenza Data di D è I620
92Algoritmu in ligna per Verificà Palindrome in un Flussu620
93Verificate se duie corde sò anagrammi l'una di l'altra611
94Elimina i numeri recurrenti in un numeru datu607
95Summa massima Subarray Circular607
96Ordina una lista ligata chì hè urdinata in alternanza ascendente è discendente606
97Ordina una pila aduprendu una pila temporanea603
98Truvate l'Elementu Minimu in una Matrice Ordinata è Rotata602
99Move l'ultimu elementu di a Lista Cunnessa in primu locu600
100Primu Giru Circulare per Visità tutti i Cucconi di Benzina596
101Subarray è Subsequence594
102Subarray più grande cù uguale numeru di 0 è 1592
103Appiattendu una lista ligata589
104Paragunate duie stringe (liste ligate)589
105Elementu Massimu in una Matrice chì Cresce è poi Diminuisce588
106Permutazioni Palindromi di una Corda581
107Elementi Apparenu più di N / K volte in Array580
108Elementu di Maghjurità572
109Codifica di lunghezza di corsa571
110Inserzioni minime per furmà un palindromu u più cortu571
111Stampa tutte e permutazioni cù ripetizione570
112Palindromi in una data gamma569
113Verificazione Pangram565
114Unisce una lista ligata in un'altra in pusizioni alternative563
115Caratteri Minimi da aghjustà in Fronte per Fà String Palindrome561
116Riorganizà una data lista ligata in locu561
117Eliminà tutti i duplicati in una lista ligata ordinata561
118Numeru minimu di Operazioni di Fusione per fà un Palindromu Array557
119Rotate string per ottene lessicugraficamente stringa minima556
120Successione Ripetita di Lunghezza Dui o Più553
121U più caratteru chì si ripete in una stringa550
122Stampa tutti l'anagrammi inseme in una sequenza di parolle548
123Riordine un Array Secunnu l'Indici Dati546
124Prublema di Sorting Pancake540
125Clonà una Lista Cunnessa cù u puntatore prossimu è casuale535
126Unisce Intervalli Sovrapposti II534
127Soluzione Two Sum Leetcode532
128Dimensione di u Subarray Cù Suma Massima524
129Trasposta di una Matrice522
130Eliminà Spazii Extra da una Corda518
131Eliminazione di Spazii da una String cù stringstream517
132Verificate se una stringa data hè una rotazione di un palindromu515
133Palindromu più chjucu dopu a Sostituzione514
134Problema di Spartimentu513
135Eliminà i duplicati da una stringa512
136U Palindromu u Più Longu pò esse Formatu Eliminendu o Riorganizendu i Caratteri511
137Summa Massima Incrementu Subsequenza510
138Verificate se e Corde sò à Distanza K o micca501
139Generate tutte e Corde Binarie da u Pattern Datu499
140Inserite Node in a Lista Ligata Ordinata497
141Truvate Zeri da Flipped in modu chì u Numeru di 1 Consecutivi sia Massimizatu497
142Soluzione 3Sum Leetcode494
143Longitudine di a Substring più longa validu494
144Elimina Ultima Occurrenza494
145Verificate se Dui Cordi dati sò Isomorfi l'uni à l'altri489
146A differenza massima trà dui elementi cum'è l'elementu più grande vene dopu più chjuca486
147Programma per Toggle tutti i Caratteri in una String481
148A stringa data hè intrecciata di duie altre corde o micca478
149Conta i Passi Minimi per Uttene a Matrice data477
150Unisce sorte megliu cà sorte ràpida per elenchi ligati474
151Numaru di Elementi Minori à u Latu Dirittu471
152Truvà Coppia cù Differenza Data470
153Verificate se tutte e Righe di una Matrice sò Rotazioni Circolari l'una di l'altra468
154Verificate a lunghezza di una String hè Uguale à u Numeru Appendicatu à a so Ultima468
155U Prefissu Cumunu u Più Longu aduprendu Divide and Conquer466
156Truvate u nèsimu node di a lista Cunnessa da a fine466
157Ordina 0s 1s è 2s in un Array457
158Truvate un Punt Fissatu in una Matrice Data455
159Stampa tutti l'intricati di duie corde date454
160Unisce dui elenchi ligati classificati in modu chì a lista unita sia in ordine inversu452
161Paragunà dui numeri di versione452
162Truvate u Subarray di lunghezza data cù Minima Media452
163Sparte a lista ligata cù nodi alternativi449
164Riordine Array Usendu Indici Dati449
165Reverse e parolle in una stringa data448
166Stampa Reverse di una stringa (Recursione)445
167Mediana di dui Arrays Sorted Soluzione LeetCode444
168Stampa stringa di lunghezza strana in furmatu 'X'434
169Truvate K Longitudine Subarray di Massimu Mediu430
170Scambià Kth Node da u principiu cù Kth Node da End430
171Truvà Elementu Usendu Ricerca Binaria in Matrici Sorted430
172Stampa tutte e Partizioni Palindromiche di una Corda426
173Truvate Duplicati in una Matrice in u Modu Più Efficiente424
174stampa tutte e partizioni palindromiche420
175Piattà una lista ligata à più livelli414
176Lunghezza massima di coppia catena414
177Prublema di Superstring più Cortu413
178Verificate se String Segui l'Ordine di Caratteri per un Pattern o micca410
179Ordina una matrice ordinata K408
180Ordina una stringa secondu una altra stringa401
181Span più longu cù a stessa Suma in dui Matrici Binari II396
182Inversa una Lista Ligata in gruppi394
183Truvate una Successione Ordinata di taglia 3391
184Prugramma per aghjunghje duie cifre binarie389
185Truvate i dui Numeri cun Occorrenze Strane in una Matrice Non Classificata386
186Stampa ricursiva tutte e frasi chì ponu esse furmate da l'elencu di liste di parole385
187U Prefissu Cumunu u Più Longu Usendu a Ricerca Binaria II382
188Inversa una Lista Singularmente Ligata (Iterativa / Non Recursiva)380
189Kth Carattere Senza Ripetizione376
190Riorganizà una lista ligata in Zig-Zag376
191Cèsare Cifrà375
192Verificate se String pò Diventà Vuotu Eliminendu Recursivamente una Substring data374
193Tri Pancake372
194Rotate l'Imagine di 90 gradi369
195Parolla di u Prefissu Cumunu u Più Longu per A Cumpagnia di e Parolle367
196Corda Reversibile Perfetta363
197Permutazioni di una String Data Usendu STL363
198Aumenta a Siguenza di a Lunghezza trè cù u Produttu Massimu361
199Custruisce una Lista Cunnessa Summa Massima fora di duie Liste Ligate Sortiate chì anu alcuni nodi Comuni360
200Fusione di duie matrici ordinate360
201Truvate u puntu induve una funzione monotonica crescente diventa pusitiva a prima volta358
202Ordina una lista ligata cù 0s, 1s è 2s357
203Cumplementu 1`s è 2` di numeru binariu355
204Truvà u Primu caratteru senza ripetizione in una stringa355
205Quattru Elementi chì Sumanu à Dati352
206Elencà voci chì cuntenenu tutti i caratteri di una parolla data350
207Elimina N nodi dopu M350
208U Prefissu Cumunu u Più Longu aduprendu Caratteru per Incaricamentu di Carattere347
209Conta u numeru di occorrenze in una matrice ordinata343
210Sparte una stringa338
211Stringa palindromica (numeru)338
212Caratteri Minimi da Sguassà per Fà una Stringa Binaria Alternativa337
213Verificate se una lista Cunnessa di Corde forma un Palindrome332
214Implementazione ricorsiva di atoi ()330
215Stampa Tutti l'elementi distinti di a matrice329
216Ordina l'array di corde329
217Cunvertisce una String chì hè Ripetizione di una Substring di Lunghezza K327
218Truvate u primu Numeru Ripetitu in una Matrice Data325
219Ancu Conti Substring324
220Inversa una lista ligata singolarmente recursivamente323
221Parentesi valide Soluzione LeetCode322
222Arburu Binariu à Lista Doppiamente ligata321
223Stampa u percorsu u più cortu per stampà una stringa nantu à u schermu320
224Pudemu inverte una lista ligata in menu di O (n) tempu?320
225U caratteru massimu chì si trova in una stringa320
226Enèsimu Carattere in Corda Decimale Concatenata316
227Reverse una String usando Stack316
228Ordina Elementi per Frequenza II316
229Cunvertisce string1 in string2 in una sola edizione315
230Minuscule À Maiuscule313
231corrispondenza di caratteri cumerciu313
232Unisce Dui Matrici Ordinati310
233Soluzione Massima Leetcode Subarray309
234Truvate l'elementu persu da una matrice duplicata309
235Cuntate u numeru di parolle308
236Sparte Quattru Corde Distinte307
237Truvà mezu di a Lista Cunnessa304
238Conta e coppie à listessa distanza cum'è in Alfabeti inglesi298
239Successione cumuna più longa cù permutazioni298
240Prossimu Elementu Maghju in una Matrice293
241Multiplicazione di a Catena Matriciale aduprendu a Programazione Dinamica291
242Permutazione Palindromu287
243Truvà Nèsimu Nodu283
244Circà un node in un Arburu di Ricerca Binariu283
245Truvate tutte e coppie cù una diffarenza data281
246Triplet da trè elenchi ligati cù una somma data280
247Sguassà un Arburu279
248Soluzione Rumana à Integer Leetcode279
249Reverse una String275
250String (raprisenta un numeru interu) da valurizà275
251Stampa tutti i Modi Possibili per rompe una stringa in forma di staffa275
252Arburu Binariu271
253Elimina un node in cundizioni date270
254Bits Reverse270
255Cambia u Genere di una Stringa data270
256Soluzione Leetcode di Search Word268
257Ordina una serie di corde268
258Numaru di sottucateni chì ricursivamente aghjunghjenu 9265
259Cume Implementà Efficientemente k Stacks in una Matrice Unica?265
260Eliminà i punti media in una lista ligata di segmenti di linea264
261A più longa estensione cumuna264
262Matrice Toeplitz261
263Conta Coppie Cù Suma Data261
264Meeting Rooms II Soluzione LeetCode261
265Eliminà i spazii da una stringa261
266Primu Elementu Non Ripetente259
267Shuffle un datu Array258
268Soluzione LeetCode di Substring Palindromica più longa258
269Patrone di Substring Ripetitu257
270Sposta tutti l'elementi negativi à un latu di l'array256
271N prublema regina253
272Min Stack253
273Numero di Isule Soluzione LeetCode249
274Truvà, secondu, frequente, caratteru249
275Algoritmu Dijkstra248
276Programma di sequenza di cucu247
277Clonà una lista ligata cù u puntatore prossimu è casuale (Hashing)245
278Soluzione Casa Robber Leetcode244
279Elementu u più Frequentu in una Matrice244
280Minimizà a differenza massima trà l'alture244
281Stack Max243
282Ordina ligata chì hè urdinata per valori assoluti243
283Valutazione di Spressione242
284Ricerca Inserite Posizione Soluzione Leetcode241
285Numeri di Fibonacci239
286Soluzione Valid Leetcode di Palindrome237
287Cume Eliminà una Lista Cunnessa237
288Algoritmu KMP237
289Solutore di Sudoku236
290Plus Una Soluzione Leetcode235
291Ricerca di Parola235
292Soluzione Min Stack Leetcode235
293Subset Leetcode233
294Valutazione di l'Espressione Postfix233
295Reverse e parolle in una stringa232
296Numaru di 1 bit232
297Combinazione Sum Leetcode Soluzione232
298Backspace String Comparare227
299Unisci Matrici Ordinati Soluzione Leetcode226
300Algoritmu Rabin Karp225
301Coppia di Valori Negativi Pusitivi in ​​una Matrice224
302Stabilisci i Zeri di Matrix223
303Cuntene Duplicate II Soluzione Leetcode223
304Sqrt (x) Soluzione Leetcode222
305Inversione di una coda222
306Torre Di Hanoi222
307Cumminazzioni Somma220
308Subarray cù 0 sum220
309Elementi cumuni in tutte e file di una matrice data219
310Produttu di array eccettu sè219
311Integer à Roman Leetcode Solution217
312Intersezione di Two Arrays II Soluzione Leetcode216
313Conta i sottumarelli cù uguale numeru di 1 è 0215
314Triangulu di Pascal Leetcode215
315Cumpressione di String214
316Sguassà l'elementu mediu di una pila214
317Reverse parolle individuali214
318Custruisce l'Arburu Binariu da Trasferimenti Dati Inorder è Preorder213
319Truvà Top K (o più frequenti) Numeri in un Stream212
320Scambi minimi richiesti per riunisce tutti l'elementi menu o uguali à k inseme212
321Tecnica di Finestra Culisante212
322Algoritmu Bellman Ford211
323Aghjunghjite a Soluzione Binaria Leetcode211
324Pow (x, n) Soluzione Leetcode211
325Seconda Parolla Più Ripetita in una Sequenza210
326Palindrome Linked List Soluzione Leetcode210
327Valutazione di Espressione Aritmetica210
328Prussima Permutazione209
329Algoritmi di Sostituzione di Pagina in Sistemi Operativi209
330Contu di coppie d'indici cù elementi uguali in una matrice208
331Algoritmu di Kruskal208
332Soluzione Leetcode Numeru Unicu208
333Segregate i numeri pari è dispari208
334Truvà a somma di elementi chì ùn si ripetenu micca (distinti) elementi in un array208
335Valore Minimu per Uttene Pusitivu Passu à Passu Sum Leetcode Solution207
336Cuntene Duplicatu207
337Implementazione di Deque aduprendu Lista Doppiamente Ligata207
338Cunversione Postfix à Infix207
339Cuncepite una pila chì supporti getMin () in O (1) tempu è O (1) spaziu in più207
340Ordina l'elementi per frequenza206
341Conta i Numeri Impari in una Soluzione Leetcode di Intervalli206
342Numaru Massimu di Soluzione Leetcode di Palloni206
343K-th Elementu u più chjucu in una Matrice Sorted205
344Subarray Massimu205
345Soluzione Leetcode di Prefissu cumuni più longu204
346Parolle di Gruppu Cù Stessu Inseme di Caratteri204
347Permutazioni Soluzione Leetcode203
348Terza Soluzione Leetcode Numeru Massimu203
349Algoritmu Cunvex Hull203
350Truvà Lucky Integer in una Soluzione Array Leetcode202
351Top K Parolle Frequenti202
352Sottostringa più longa senza caratteri ripetuti Soluzione LeetCode202
353Truvà Numeri cù Numaru Paru di Cifra Soluzione Leetcode202
354Soluzione Majoret Element Leetcode202
355Somma di elementi minimi è massimi di tutti i sotturassi di taglia k201
356Operazione minima per fà tutti l'elementi uguali in array201
357Soluzione LeetCode à Matrice Spirale201
358Ordina l'array cù Stacks201
359Scambià Nodi in Coppie Soluzioni Leetcode200
360Conta i sottumarelli chì anu elementi distinti totali listessi à l'uriginale200
361Truvate a Soluzione Judge Leetcode200
362Scramble String200
363Subarray u più chjucu cù k Numeri Distinti199
364Valuta a Divisione198
365Numeru Speciale197
366Reverse un Numeru Usendu Stack197
367Primu elementu chì si verifica k volte in una matrice197
368Dà duie matrici senza sorte truvate tutte e coppie chì a so somma hè x196
369Cunfissu di Prefissu à Infissu196
370Verificate se duie matrici sò uguali o micca196
371Unisci Dui Elenchi Ordinati Soluzioni Leetcode196
372Anagrammi di Gruppu195
373Somma Minima di Percorsu195
374Ricerca in Soluzione Leetcode Array Sorted Rotated195
375Soluzione Leetcode di Triangle II di Pascal195
376Numeru di Bè Coppia Soluzione Leetcode195
377U Migliu Tempu per Cumprà è Vendere Soluzione Leetcode Stock II195
378Conta Primes Soluzioni Leetcode194
379Distanza Massima Trà duie Occorrenze di Stessu Elementu in Array194
380Truvate duplicati in una matrice data quandu l'elementi ùn sò micca limitati à un intervallu194
381Codificazione Huffman194
382Inversione di i primi elementi K di una coda194
383Passi Minimi per ghjunghje à u target da un Cavaliere193
384Fizz Buzz Leetcode193
385Potenza di duie Soluzioni Leetcode193
386Soluzione Minima di Differenza Assuluta Leetcode193
387Ordina Array aumentendu a Soluzione Leetcode di Frequenza192
388House Robber II Soluzione Leetcode192
389Missing Number Soluzione Leetcode192
390Numeru Unicu191
391Range Sum Query 2D - Soluzione Leetcode Immutable191
392Piazza Massima191
393Differenza massima pussibule di dui sottogruppi di un array191
394Stipendiu Mediu Escludendu u Salariu Minimu è Massimu Soluzione Leetcode190
395Truvà Tutti i Numeri Spariti in una Soluzione Array Leetcode190
396Elementi Top K Frequenti190
397Quantu Numeri Sò Più Piccoli Di A Soluzione Leetcode Numerale Attuale189
398Soluzione Max Leetcode Consecutiva189
399Soluzione Matrice Diagonale Sum Leetcode189
400Somma in esecuzione di 1d Array Leetcode Solution189
401Soluzioni Leetcode di Percorsi Unici189
402Ordina cù una funzione hash triviale189
403Permutazioni Leetcode188
404Coin Change 2 Soluzione Leetcode188
405Subarray Sum Equals K LeetCode Solution188
406Richieste Palindrome Substring188
407Cunversione Zigzag188
408Truvà U Numeru Duplicatu187
409Problema di summa di sottogruppu187
410Truvà u Vincitore nantu à una Soluzione Leetcode di Tic Tac Toe Game187
411Soluzione Felice Numeru Leetcode187
412Soluzione di u numeru di Fibonacci LeetCode187
413Percorsi Unichi187
414Cume Implementà Stack Utilizendu Coda di Priorità o Heap?187
415L'espressione Cuntene Supportu Ridundante o Micca187
416Differenza trà frequenze più alte è minime in un array187
417Sort Integers per u Numaru di Soluzione Leetcode 1 Bit187
418Verificate se Array Contene Numerosi Contigui Con Duplicati Ammessi187
419Decode String186
420Numeru inversu186
421Lettera Permutazione Casu186
422Subarray Somma Uguale à k186
423Truvate u numeru Palindrome u più vicinu186
424Vucali Reverse di una Soluzione String Leetcode186
425Elementu U Più Piccu Ripetutu Esattamente K Times186
426Eliminate Duplicates da Sorted Array Leetcode Solution185
427Frequenza Cumulativa di Conta di Ogni Elementu in una Matrice Unsorted185
428Verificate Se N è a so Doppia Esistenu Soluzione Leetcode185
429Truvà u numeru di impiegati sottu à ogni impiegatu185
430Sottraete u Produttu è a Suma di Cifri di una Soluzione Integer Leetcode185
431Cunvertisce String In Int185
432Nèsimu Numeru Catalanu185
433Longitudine di u più grande subarray cù elementi cunfinanti185
434Truvate i primi trè ripetuti in array185
435Stampa Tutti l'elementi distinti di una matrice intera data185
436Soluzione Monotonica Array LeetCode185
437Parole inverse in una String III Soluzione LeetCode184
438Scambià a Soluzione Array Leetcode184
439Ordina una pila aduprendu a ricorsione184
440Graficu Bipartitu184
441U Migliu Tempu per Cumprà è Vendere A Soluzione III Leetcode184
442Trapping Water Rain Leetcode Soluzione184
443Truvà Mediana da Flussu di dati183
444Capacità di Spedisce Pacchetti In D Days Soluzione Leetcode183
445Profundità Massima di Soluzione Leetcode di l'Arburu Binariu183
446Truvate u primu elementu ripetente in una serie di numeri interi183
447Truvate tutte e coppie (a, b) in una matrice tale chì a% b = k182
448Algoritmu di Prim182
449Truvà Minimu In Array Ordinatu Rotatu182
450Implementazione di cache LRU182
451Coda di Priurità Usendu Lista Elencata Singolarmente182
452Implementa Stack and Queue cù Deque182
453Generate una String Cù Caratteri chì anu Stranu Conti Soluzione Leetcode182
454Truvate l'elementu duplicatu182
455Kth elementu più grande in un Array Leetcode Solutions181
456Conta Substrings cù uguale numaru di 0s, 1s è 2s181
457Subarrays cù elementi distinti181
458Numeru sanu à e parolle in inglese181
459Inversa una Pila Usendu a Recursione181
460Suma di Subarray Ranges Soluzione Leetcode181
461Sposta Minima à Elementi di Matrice Uguale Soluzione Leetcode181
462Unisci Dui Elenchi Ligati Sorted181
463Cuntate e coppie da duie liste ligate chì a somma hè uguale à un valore datu180
464E Righe K Più Debule in una Soluzione Matrix Leetcode180
465Ordina una Coda senza Spaziu Extra180
466Elimina un Node da a lista ligata senza puntatore di testa180
467Successione cumuna a più longa180
468Fizz Buzz180
469Truvate elementi chì sò prisenti in a prima matrice è micca in a seconda179
470Elimina u Numaru Minimu di Elementi tale chì nisun Elementu Cumunu Esiste in i dui Array179
471Truvate a Soluzione Leetcode Differenza179
472Mudificà Distanza179
473Truvà Soluzione Leetcode di Caratteri Comuni179
474Concatenazione di Array LeetCode Solution178
475Conta è Dì178
476Truvà a Prima è l'ultima Posizione di l'Elementu in Soluzione Ordinata Leetcode Soluzione178
477Ughjettivu Sum178
478Reverse una String178
479Gradu di una matrice178
480Prussima Greater Element I Soluzione Leetcode178
481Reverse una lista ligata178
482Algoritmu MiniMax178
483Algoritmu di Floyd Warshall177
484Soluzione Leetcode di Numeru di Colonna di Foglio Excel177
485Stampa tutti i sotturassi cù 0 sum177
486Numeru di Passi per Riduce un Numeru à Soluzione Leetcode Zero177
487Kth U più grande Elementu in una Soluzione Stream Leetcode177
488Word Ladder Soluzione LeetCode177
489Testu Justification Soluzione LeetCode177
490Coda di priorità in C ++176
491Vista Superiore di l'Arburu Binariu176
492U Prefissu Cumunu u Più Longu aduprendu Trie176
493Unisce Intervalli Sovrapposti176
494Soluzione Leetcode à Arburu Binariu Bilanciatu176
495Multiplica String Soluzione Leetcode176
496Bambini Cù u Più Grande Numeru di Caramelle Soluzione Leetcode176
497Subarray più longu chì ùn hà più cà K elementi distinti175
498Torre Iterativa di Hanoi175
499Cuncepimentu di u Sistema di Parcheghju Soluzione Leetcode175
500Soluzione Ket Eating Bananas Leetcode175
501Accoppia cù u pruduttu datu175
502Inundazione LeetCode175
503Palindromu u più cortu175
504Max Area di l'Isula174
505Move Zeroes Soluzione LeetCode174
506Verificate se una matrice data cuntene elementi duplicati in una distanza k da l'altri174
507Cunversione di Postfissu à Prefissu174
508Conte è Dite Solu Soluzione Leetcode174
509Cunfissu di Prefissu à Postfissu174
510Problema di Tastiera Numerica Mobile173
511Intersezione di Dui Matrici173
512Truvà quattru elementi chì riassumenu un valore datu (Hashmap)173
513Recursione173
514Stringa di Parentesi Valida173
515Shuffle String Leetcode Soluzione173
516Truvà N Numeri Interi Unici Sum up to Zero Leetcode Solution173
517U Problema di Span Stock173
518Implementa Stack cù Cose173
519Soluzione LeetCode di cunversione in zigzag173
520Lunghezza di l'ultima parola Soluzione Leetcode173
521Indice di piccu in una matrice di muntagna173
522Implementa una pila cù una sola coda173
523Truvà un subarray cù una somma data (Gestisce i numeri negativi)173
524Cunvertisce l'array in moda Zig-Zag172
525Jump Game Leetcode Soluzione172
526Truvà elementi distinti cumuni à tutte e file di una matrice172
527Truvate l'elementi mancanti di una gamma172
528Contenitore cù Più Acqua172
529Conta u numeru di triplette cù u pruduttu uguale à u numeru datu172
530Truvate Indice di Supportu di Chjuditura per un Supportu di Apertura Datu in una Spressione172
531Traversale Inorder Iterativu di un Arburu Binariu172
532Array Leetcode contigu172
533Soluzione Leetcode Chjave A Più Lenta172
534Substring Cù Concatenazione Di Tutte Parolle172
535U Prefissu Cumunu u Più Longu aduprendu a Sorting171
536Foglio Excel Colonna Titulu Soluzione Leetcode171
537Rettangulu di summa massima in una matrice 2D171
538Ultimu Pesu di Pietra171
539U megliu tempu per cumprà è vende stock171
540Elimina Node in una Soluzione Leetcode di Lista Ligata170
541Cunvertisce un BST normale in BST equilibratu170
542Truvate qualcunu di l'elementi ripetuti multiplici in array di sola lettura170
543Inversioni minime di u supportu170
544Soluzione Leetcode di u triangulu perimetrale più grande170
545K-th Elementu Distintu in una Matrice170
546Subarray u più chjucu Cù tutte l'occurrenze di un Elementu u Più Frequente170
547Soluzione Relativa Sort Matrice Leetcode170
548Sudoku validu169
549Prossimu Elementu di Più Frequenza169
550Arricciate un Array169
551Suma di Left Leaves Leetcode Solutions168
552Primu interu negativu in ogni finestra di taglia k168
553Distribuite Candies à People Leetcode Solution168
554Verificate per Parentesi Bilanciati in una Spressione168
555Cambia l'Array in Permutazione di Numeri Da 1 à N168
556Organizza i numeri dati per furmà u numeru u più grande168
557Custruisce Array Da Permutazione Soluzione Leetcode168
558Assignate Cookie Leetcode Solution168
559Truvà Parolle Chì Pò esse Formate da Caratteri Soluzione Leetcode167
560A strada più corta in una griglia cù l'eliminazione di l'ostaculi Soluzione LeetCode167
561Hè Soluzione Leetcode Successiva167
562Operazioni Minime per cunvertisce X in Y167
563Gruppu Occurrenza Multipla di Elementi di Matrice Ordinati per prima Occurrenza167
564U Problema di u Saccu167
565Integer à Roman167
566Riorganizà una stringa binaria cum'è alternate x e y occurrences167
567Soluzioni Leetcode di Corde Isomorfe167
568Implementazione di Deque aduprendu una matrice circolare167
569Distanza di Hamming166
570Modi di Decodifica166
571Anagrammi Validi166
572Somma massima di percorsu in un triangulu166
573Ghjuvelli è Pietre Soluzione Leetcode166
574Lista Linked Cycle II Soluzione LeetCode166
575Soluzione Leetcode N-th Tribonacci166
576Cunvertisce Array Ordinatu in Soluzione Leetcode di Arburu di Ricerca Binariu166
57701 Soluzione Matrix LeetCode166
578Operazioni di Cancellazione Minima per fà Stessi Elementi di Array165
579Prublema di a Mina d'Oru165
580Conta u numeru di nodi à livellu datu in un arburu cù BFS165
581Cumu verificà se dui inseme dati sò disuniti?165
5823Sum Soluzione LeetCode più vicina165
583Soluzione Leetcode perimetru isulanu165
584Arburi Unichi di Ricerca Binaria165
585Rotate List Soluzione Leetcode165
586Setacci di Eratosteni165
587Soluzione LRU Cache LeetCode164
588Distanza Massima in Array164
589Differenza massima trà u primu è l'ultimu indici di un elementu in array164
590Soluzione di u listessu Tree LeetCode164
591Minimum Knight Moves Soluzione LeetCode164
592Trapping Water Rain Soluzione LeetCode164
593Truvate u più chjucu valore interu pusitivu chì ùn pò micca esse ripresentatu cum'è somma di qualsiasi sottogruppu di una matrice data164
594Cacciate Elementi di Lista Cunnessa Soluzione Leetcode164
595Combinazioni Soluzione Leetcode164
596Cuntate tutte e sottucussenze avendu un pruduttu menu di K164
597Riassuntu Range Soluzione Leetcode163
598Rotate Image Soluzione LeetCode163
599K Slots Vuoti LeetCode163
600Truvate una differenza minima trà dui elementi163
601Inserisce a Soluzione Intervalle Leetcode163
602Distanza trà Fermate Bus Soluzione Leetcode163
603Numaru minimu di sottogruppi cù elementi distinti163
604Numaru minimu di elementi distinti dopu a rimozione di m elementi162
605Truvà Suma di tutte e somme di sub-array uniche per un datu array162
606Inserzioni minime per furmà un palindromu cù permutazioni permesse162
607Applicazioni di Breadth First Search è Profundità First Search162
608Numeru Massimu di Cioccolatini da Distribuisce Ugualmente trà k Studienti162
609Problema Word Wrap161
610Parentesi di stampa in Problema di Multiplicazione di a Catena Matriciale161
611Costu Minimu per Assicurà K Workers161
612U megliu tempu per cumprà è vende a suluzione LeetCode161
613Sort Array By Parity Soluzione LeetCode161
614Patrone di Parolla161
615Problema di Cambia di Moneta161
616Frog Jump Soluzione Leetcode161
617Truvate se una Spressione hà Duplica Parentesi o Micca161
618Rimpiazzà Elementi cù u più grande Elementu nantu à a Soluzione Diretta di Leetcode161
619Elimina tutte l'occurrenze di una Soluzione LeetCode di Substring160
620Distanza di a cellula più vicina chì hà 1 in una matrice binaria160
621Permutazione in String Leetcode Solution160
622Soluzione Leetcode di Formattazione di Chjave di Licenza160
623Ladrone di casa160
624U ghjocu di petra LeetCode160
625Profundità Minima di Soluzione Leetcode di l'Arburu Binariu160
626Truvate a Soluzione LeetCode Numero Duplicatu160
627Truvà summa di Livellu Massimu in Arburu Binariu160
628Operazione XOR in una Soluzione Array Leetcode159
629Defanging una Indirizzu IP Soluzione Leetcode159
630Kth Soluzione Leetcode di Numeru Pusitivu Mancante159
631Numeri Massimi Consecutivi Presenti in una Matrice159
632Pittura Algoritmu di Recinzione159
633Segregate 0s è 1s in un Array159
634Successione Aumentante Più Longa159
635A più bona basa bona159
636Ordine i Caratteri Per Frequenza Soluzione LeetCode159
637Riorganizà un array in ordine - u più chjucu, u più grande, u 2 più chjucu, u 2 più grande158
638Richieste per i conti di elementi di matrice cù valori in una gamma data158
639Inversa una pila senza aduprà spaziu in O (n)158
640Suma senza sovrapposizione di dui inseme158
641Verificate S'ellu hè una Linea Diretta Soluzione Leetcode158
642Riorganizà a String157
643Metudu Iterativu per truvà l'Altezza di l'Arburu Binariu157
644Potenza di Quattru Soluzione Leetcode157
645Truvà u più grande d in Array tale chì a + b + c = d157
646Soluzione LeetCode per l'equilibriu ottimale di u cuntu157
647U Migliu Tempu per Cumprà è Vende Stock cù Soluzione Leetcode Cooldown157
648Traccia Elementu Massimu attuale in una Pila157
649Sottostringa più longa cù a più K Caratteri distinti Soluzione LeetCode157
650Soluzione valida di Palindrome II Leetcode157
651Unisce Dui Arburi di Ricerca Binaria Bilanciata157
652Conta Boni Nodi in Soluzione Leetcode di Binariu Arburu157
653Corde Isomorfe157
654Tree Binary Zigzag Livellu Ordine Traversal Soluzione LeetCode156
655Soluzione LeetCode di tempu liberu per l'impiegati156
656Numeru di Pruvince Leetcode Soluzione156
657Cume Crià Pila Mergibile?156
658Somma di tutte e Soluzioni Leetcode Subarrays di Strana Lunghezza156
659GCD Di Dui Numeri156
660Wiggle Sort156
661Soluzione di numeri strobogrammaticu LeetCode156
662Verificate Se Dui Matrici di String sò Soluzione Leetcode Equivalente156
663Partition Labels Soluzione LeetCode156
664Combinazioni di Lettere di un Numeru di Telefono155
665Numeru Minimu di Passi per Fà Soluzioni Anet Leetcode à duie Corde155
666Verificate se una fila pò esse classificata in un'altra fila usando una pila155
667Flipping an Image Solution LeetCode155
668K Slots Vuoti155
669Inorder Successore di un node in Arburu Binariu155
670BFS vs DFS per Arburu Binariu155
671Somma di f (a [i], a [j]) nantu à tutte e coppie in una matrice di n numeri interi155
672Cunvertisce un array in forma ridutta155
673Sottostringa più longa cù Almenu K Caratteri ripetitivi Soluzione LeetCode155
674Moving Average da Data Stream Soluzione Leetcode155
675Forma u numeru minimu da una sequenza data155
676Populazione di Prossimi Puntatori Diretti in Ogni Nodu154
677Campionamentu di u Reservoir154
678Subarray contiguu più grande summa154
679Elimine e stesse parolle consecutive in una sequenza154
680Percorsu cù u Massimu Valore Minimu Solu Soluzione LeetCode154
681Subset Sum Leetcode154
682Per Minuscule Soluzione Leetcode154
683Numeri Fortunati in una Soluzione Matrix Leetcode154
684String to Integer (atoi) Soluzione LeetCode154
685Soluzione Leetcode Ugly Number154
686Sequenza di permutazione Soluzione LeetCode154
687Numaru Massimu di Occurrence di una Soluzione Leetcode Substring154
688Aumenta a Soluzione Leetcode String Diminuente154
689Numaru Massimu di Monete Pudete Uttene A Soluzione Leetcode154
690Truvate u Valore di Distanza trà Dui Matrici Leetcode Soluzione154
691Truvate u node cun valore minimu in un Arburu di Ricerca Binariu153
692Truvate Foglie di l'Arburu Binariu Soluzione LeetCode153
693U più longu percorsu crescente in una soluzione Matrix LeetCode153
694Ordina Array aumentendu a Soluzione Leetcode di Frequenza153
695Stampa i numeri di Fibonacci in ordine inversu153
696Palindromu validu153
697Soluzione Majoret Element II Leetcode153
698Truvate u Divisore u Più Piccu datu una Soluzione Leetcode Soglia153
699Pruduttu Massimu di trè Numeri Solu Soluzione LeetCode153
700Soluzione Leetcode Distanza Hamming153
701Riduzzione di piatti Solu Soluzione LeetCode153
702Truvate se un array hè un sottogruppu di un altru array152
703Elimina Parentesi Invalida Soluzione Leetcode152
704Aghjunghje è Cerca Parolla - Cuncepimentu di struttura di dati LeetCode152
705Partition Array In Three Parts With Equal Sum Leetcode Solution152
706Numeru di rulli di dadi cù Sum Target LeetCode Solution152
707Soluzione Leetcode Zeroes Fattoriale152
708Inversione di una coda cù Recursione152
709Truvate coppie cun somma data tale chì l'elementi di coppia sò in file diverse152
710Custruisce BST da un Preorder Traversale datu152
711Solu Lettere inverse Solu LeetCode152
712Numeri cù frequenze prime maiori o uguali à k152
713Soluzione Unique Paths II Leetcode152
714Elimina Nèsimu node da a fine di a lista ligata data152
715Ritruvà Arburu di Ricerca Binariu151
716Basi di Programmazione Dinamica151
717Edite a Soluzione di Distanza LeetCode151
718Subarray più grande cù uguale numaru di 0s è 1s151
719Span più longu cù a stessa Suma in dui matrici binari151
720Scumpressà a Soluzione Leetcode Lista Codificata di Lunghezza Run151
721Cunvertisce un Numeru in Soluzione Leetcode Esadecimale151
722Soluzione Square Leetcode Valida Valida151
723Binariu Tree zigzag ordine di livellu Traversale151
724Produttu Massimu di Dui Elementi in una Soluzione Array Leetcode150
725Costu minimu per i biglietti Soluzione Leetcode150
726Coefficiente Binomiale150
727Eliminazione in un Arburu Binariu150
728Ripristina l'indirizzi IP Soluzione Leetcode150
729Truvà l'elementu K u più vicinu149
730Arburi di Altezza Minima149
731Truvate un caratteru unicu in una stringa149
732Permutazioni Stack (Verificate se un array hè permutazione stack di altri)149
733Truvate u più grande multiplu di 3149
734Transformazione di u Rang di una Soluzione Array Leetcode149
735Sorta Bubble cù dui Stacks149
736Soluzione Leetcode numerica 69 massima149
737Distanza Minima trà Nodi BST Soluzione Leetcode149
738Tastiera Fila Soluzione Leetcode149
739Truvate Coppia cù u Più Grande Produttu in Array149
740Mischjà K Liste Ligate Sortiate149
741Truvate a Profundità Massima di Parentesi Annidata in una Corda149
742Unisce dui arburi binari LeetCode Solution149
743Lista Cunnessa Ordinata à BST Bilanciata148
744A megliu soluzione di Meeting Point LeetCode148
745Soluzione di Word Pattern LeetCode148
746Ghjocu di Salto148
747Soluzione Leetcode di l'arburu simmetricu148
748Traversale di Morris148
749Arbulu Binariu Maximum Path Sum Soluzione LeetCode148
750Elementi da aghjustà per chì tutti l'elementi di una gamma sianu presenti in array148
751Bulb Switcher Soluzione LeetCode148
752Eliminate e parentesi da una stringa algebrica chì cuntene operatori + è -148
753Eseguite String Shifts Leetcode148
754Pila basata in array148
755Invertite l'Arburu Binariu Soluzione LeetCode148
756Soluzione LeetCode per auto da corsa148
757Traversale Diagonale di l'Arburu Binariu147
758Primu Caratteru Unicu in una Soluzione String LeetCode147
759Soluzione LeetCode Array senza diminuzione147
760Registru di Presenza Studiente I Soluzione Leetcode147
761Numaru di NGE à a Diritta147
762Generate tutti i matrici urdinati pussibuli da elementi alternativi di dui matrici urdinati dati147
763Evaluate a Soluzione LeetCode di Notazione Polacca Inversa147
764Kth antenatu di un nodu in arburu binariu147
765Tempu minimu necessariu per pudè tutte l'arance147
766Robot Room Cleaner Soluzione Leetcode147
767Truvate Tutti i Duplicati in una Soluzione Array LeetCode147
768k-th elementu mancante in sequenza crescente chì ùn hè micca prisente in una sequenza data147
769Conta quadruplici da quattru matrici ordinati chì a somma hè uguale à un valore datu x147
770Lunghezza Massima di una Stringa Concatenata cù Caratteri Unichi Solu Soluzione Leetcode146
771Eliminate Node Nth da a fine di a lista Soluzione Leetcode146
772Serpenti è Scale Soluzione LeetCode146
773Eliminate i Duplicati da a Lista Ordinata Soluzione LeetCode146
774Soluzione LeetCode di cumpressione di stringhe146
775Sub-matrice rettangulare più grande chì a so somma hè 0146
776Prublema di Tiling146
777Numaru minimu di salti per ghjunghje à a fine146
778Numaru Validu146
779Programma per u prublema di Ponte è Torch146
780Profundità Massima di Soluzione Leetcode di N-ary Tree146
781Cerca in una Soluzione Leetcode di Arburu di Ricerca Binariu146
782Verificate Palindrome dopu ogni dumanda di sustituzione di caratteri146
783Lista nidificata Weight Sum II Soluzione LeetCode146
784Soluzione N-Queens LeetCode146
785U più grande rettangulu in l'istogramma Soluzione LeetCode146
786Truvate Median da Data Stream Soluzione LeetCode145
787Arburu Intervalu145
788Ciclu di Lista Cunnessa145
789Approcciu basatu in fila per u primu caratteru senza ripetizione in un flussu145
790Conta l'articuli cumuni à e duie liste ma cù prezzi differenti145
791Soluzione di Base 7 Leetcode145
792Cerca una Soluzione Leetcode 2D Matrix II145
793Soluzioni Leetcode di u rangu parente145
794Number of Islands II Soluzione LeetCode145
795Truvate se Path Exists in Graph Leetcode Solution145
796Minimizà a somma massima di coppia in Array LeetCode Solution145
797Matrice Speciale Con Elementi X Maggiori Di O Soluzione X Leetcode Uguale145
798Ordina un array secondu l'ordine definitu da un altru array145
799Differenza massima trà elementi crescente Solu Soluzione LeetCode145
800Partition to K Equal Sum Subsets Soluzione Leetcode145
801Reorder Data in Log Files Soluzione LeetCode144
802Stampa un Arburu Binariu in Ordine Verticale144
803Soluzione Leetcode di u Cartulare di Crawler144
804Dizionariu Alien LeetCode Solution144
805Una soluzione DP Spaziu Optimizatu per 0-1 Problema di Zippu144
806Coda Circulare144
807Traspone Graficu144
808Divide una stringa in stringhe equilibrate Soluzione Leetcode144
809Cunfrontu di stringhe chì cuntenenu comodini144
810Verificate se Dui Espressioni Cù Parentesi sò Stessi144
811Prezzi Finali Cù un Scontu Speciale in una Soluzione Shop Leetcode144
812Scambi minimi per fà cresce e sequenze144
813Verificate se i coppie di array sò divisibili da k Soluzione LeetCode144
814Uttenite Massimu in Soluzione Generata Array Leetcode143
815Orariu di corsu II - LeetCode143
816Merge Array Sorted Soluzione LeetCode143
817Truvate tutte e triplette cù summa zeru143
818Coefficiente di permutazione143
819Coda di Priurità aduprendu una lista doppiamente ligata143
820Una Soluzione LeetCode di Distanza di Edita143
821Cumplementu Numericu Soluzione Leetcode143
822Cunvertisce BST in Min Heap143
823Clone Graph Soluzione LeetCode143
824Tempu Minimu Visitendu Tutti i Punti Soluzione Leetcode143
825Numeri Totali Senza Cifri Ripetiti in un intervallu143
826Elimina i Duplicati da a Lista Ordinata II143
827U Subarray u Più Longu Avendu Contu di 1s Unu Più di Contu di 0s143
828Traversale di preordine iterativa143
829L'uscita più vicina da l'entrata in Maze LeetCode Solution143
830Truvate u Solu Elementu Ripetitivu Trà 1 à N-1142
831Scambi Minimi per Fà Corde Soluzione Leetcode Uguale142
832Lista di partizioni Leetcode Soluzione142
833Top K Parolle Frequenti Soluzione LeetCode142
834Sottogruppu cù somma divisibile per m142
835Last Stone Weight II Soluzione LeetCode142
836Cuncepisce una Pila cù una Soluzione Leetcode di Operazione Incrementa142
837Ordina i culori142
838Sort Array By Parity II Soluzione Leetcode142
839Profundità Massima di Nidificazione di a Parentesi Soluzione Leetcode142
840Truvate u subarray cù u minimu mediu142
841Percorsu cù u valore mediu massimu142
842Fate dui Matrici Uguale invertendu Sotturama Matricula Leetcode Solution141
843Verificate se un Array hè Stack Sortable141
844Suma di u numeru più chjucu è più grande vicinu141
845Brick Wall Soluzione LeetCode141
846Amici Problema di Abbinamentu141
847Verificate se una matrice data pò rapprisintà a Preordine Traversale di l'Arburu di Ricerca Binaria141
848Soluzione Leetcode Spiral Matrix II141
849Moltiplicazione di a Catena Matriciale141
850Conta modi per ghjunghje à a nèsima scala cù u passu 1, 2 o 3141
851Salti minimi per ghjunghje à a casa Solu LeetCode141
852Truvate tutte e ricette pussibuli da Given Supplies Soluzione LeetCode141
853Abbinamentu Espressione Regulare141
854Matrici ordinati à BST equilibratu141
855U numeru minimu di rubinetti per apre per l'acqua una Soluzione LeetCode di giardinu141
856A dimensione massima di u sommariu hè pari à k141
857Ordine di Livellu Trasversale in Forma Spirale140
858Subsequenza di a Taglia K cù a Soluzione LeetCode di Sum più Grande140
859A posizione più luminosa nantu à a strada Solu LeetCode140
860Parentesi valide Soluzione Leetcode140
861LCS (Longest Common Subsequence) di trè corde140
862Ricerca è Inserimentu di l'Arburu di Ricerca Binaria140
863Massimu prufittu in u travagliu di pianificazione Soluzione Leetcode140
864Verificate se un Arburu Binariu datu hè Cumplitu o micca140
865Puderanu Fiori Solu Soluzione LeetCode140
866Traversal Tree (Preorder, Inorder & Postorder)140
867Conta Elementi Distinti in Ogni Finestra di Taglia K140
868Dà una Matrice di Coppie Truvate tutte e Coppie Simmetriche in questu140
869Subarray Product Less Than K LeetCode Solution140
870Forma Numaru Minimu Da Sequenza Data140
871Unione è Intersezzione di duie Liste Ligate139
872Indovina u numeru più altu o più bassu II139
873Guess Number Higher or Lower Soluzione LeetCode139
874Inserite in una Soluzione Leetcode di Arburu di Ricerca Binariu139
875Sequenze di lunghezza data induve ogni elementu hè più o uguale à duie volte di precedente139
876Riorganizà un Array Tale chì arr [i] hè uguale à i139
877Dumande di summa di gamma senza aghjurnamenti139
878Inserite Eliminà GetRandom139
879Percorsu di Suma Minima in un Triangulu139
880Elementu mancante in a Soluzione LeetCode di Array Sorted138
881Un prugramma per verificà sì un arburu binariu hè BST o micca138
882Soluzione Leetcode di destinazione cità138
883Conta Subarrays cù Stessi Elementi Pari è Strani138
884Soluzione Leetcode a distanza più corta di a parolla138
885Cunvertisce Lista Ordinata in Arburu di Ricerca Binariu138
886Riorganizà i Spazii trà Parolle Soluzione Leetcode138
887Elementi adiacenti distinti in un array138
888Conta Numeri Negativi in ​​una Soluzione LeetCode Matrici Ordinata138
889Truvate tutte e file permutate di una data fila in una matrice138
890Truvate Suma Massima Possibile Suma Uguale di Tre Stacks138
891Temperature di u ghjornu Solu Soluzione Leetcode138
892Truvate a distanza trà dui nodi di un Arburu Binariu138
893Verificate se l'elementi di stack sò pairwise consecutivi138
894Puntuatu Massimu Dopu Spartitu una Soluzione Leetcode String138
895U Migliu Tempu per Cumprà è Vende Azzione cù Soluzione Leetcode di Tariffa Transazione138
896BFS per Graficu Disconnettu138
897Un Metudu Interessante per generà Numeri Binari da 1 à n138
898Dizziunariu stranieru138
899Suma minima di multiplicazioni di n numeri138
900Identificà è Marca Parentesi inuguali in una Spressione138
901Elimina È Guadagna138
902Dumande LCM Range137
903Espressione Bilanciata cù Sostituzione137
904Set Matrix Zeroes Soluzione Leetcode137
905GCD di indici indichi si trovanu in una matrice137
906Numeru di ghjorni trà duie date Soluzione LeetCode137
907Truvà Soluzione Leetcode di Caratteri Comuni137
908Bottiglie d'acqua Soluzione Leetcode137
909Custruisce l'Arburu Binariu Cumplettu da a so Rappresentanza di Lista Ligata137
910Posizioni Speciali in una Soluzione Leetcode di Matrice Binaria137
911Verificate se a matrice data pò rapprisintà Traversale di l'Ordine di Livellu di l'Arburu di Ricerca Binaria137
912Partizionamentu à trè vie di un array intornu à una gamma data137
913Limonata Cambia Soluzione Leetcode137
914Soluzione LeetCode di mudellu di substringa ripetuta137
915Soluzione LeetCode Traversale Diagonale136
916Soluzione Spiral Matrix III LeetCode136
917Unisce Dui Elenchi Sorted Leetcode136
918Traversa diagonale Soluzione LeetCode136
919Suma verticale in un arburu binariu datu136
9204Summa136
921Storia di u navigatore di cuncepimentu Soluzione LeetCode136
922Numeru di Soluzione Leetcode di Coppie Domino Equivalenti136
923Infissà à Postfix136
924Robot Delimitatu In Circle Soluzione LeetCode136
925U minimu numeru di interi unichi dopu à K Removals Leetcode Solution136
926Trimate un Arburu di Ricerca Binariu135
927Riorganizà a matrice tale chì arr [i]> = arr [j] sì i sia pari è arr [i] <= arr [j] se i hè disparu è j <i135
928Stampa a sequenza di Fibonacci cù 2 variabili135
929K'th U più grande Elementu in BST quandu a mudificazione in BST ùn hè micca permessa135
930Custruisce a Soluzione Rettangulu Leetcode135
931Soluzione Leetcode di partizionamentu di Palindrome135
932Summa massima Subarray Escludendu Certi Elementi135
933Medie di Livelli in Arburu Binariu135
934Coda cù Stacks135
935Successione palindromica più lunga135
936Dividendu Array in Coppie Cù Somma Divisibile da K134
937Soluzione LeetCode Store basata nantu à u tempu134
938Analizà u situ web di l'utilizatori Visita Pattern Soluzione LeetCode134
939Matrice binaria dopu l'operazioni di alternanza di l'intervallo M134
940Soluzione Leetcode di Numeri Lexicugrafichi134
9413 somma134
942Mediana di duie matrici ordinate134
943Sub-matrice rettangulare di a più grande area cù uguale numeru di 1 è 0134
944Cumpunente Fortemente Cunnessu134
945Eliminate Duplicates da Sorted List II Soluzione LeetCode134
946Stone Game II Leetcode134
947Verificate se qualchì intervallu si sovrappone trà un determinatu inseme di intervalli134
948Richieste per GCD di tutti i numeri di una matrice eccettu elementi in una gamma data134
949Custruisce BST da u so Transversale Ordine di Livellu datu134
950Number of Distinct Islands Soluzione Leetcode133
951Traversale Postorder Iterativu Usendu Dui Stacks133
952Arbulu Binariu Sequenza Consecutiva più longa Soluzione LeetCode133
953Arburu Simetricu133
954Parolla Break133
955Sequenza Newman-Conway133
956Soluzione Leetcode Stack di Frequenza Massima133
957Tre Soluzioni Leetcode Consecutive di Probabilità133
958Tutte e Triplette Uniche chì Riassumenu à un Valore Datu133
959Massimizza a Summa di Array dopu a Soluzione K Negazioni Leetcode133
960Fusione di Intervalli133
961Pattern Occurrences usando Stack133
962Substring più grande trà dui caratteri uguali Soluzione Leetcode133
963Pò Fà A Progressione Aritmetica Da Sequenza Soluzione Leetcode133
964Longitudine di a Successione Fibonacci a Più Longa132
965U mo calendariu I LeetCode Solution132
966Prufundanza Prima Ricerca (DFS) per un Graficu132
967Finestra culisante Massimu132
968Crea un Numaru Massimu132
969Signu di u Produttu di una Soluzione Array LeetCode132
970Segment Tree132
971Cunta Submatrici cù Tutti Solu Solu LeetCode132
972Scambià 2n numeri interi cum'è a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn senza aduprà spaziu extra132
973Intersezzione di Dui Listi Linked Soluzione LeetCode132
974Split Array In Subsequences Consecutivi132
975Truvà Massimu di Minimu per Ogni Dimensione di Finestra in una Matrice Data132
976Spartimentu Palindrome132
977Subarray Massimu di Produttu132
978Differenza Array | Query d'aghjurnamentu di a gamma in O (1)132
979Altezza di un albero genericu da matrice parente131
980Traversale di l'Ordine di Livellu di l'Arburu Binariu131
981Summa massima di sottusuccenza tale chì nimu trè sò cunzicutivi131
982Prima manca u pusitivu131
983Conti Primes in Gamme131
984Truvate Subtrebres Duplicati131
985Truvate a Soluzione Leetcode Differenza131
986Arburi di altezza minima Solu Soluzione LeetCode131
987Conta coppia cù Sumatura Data131
988Breadth First Search (BFS) per un Graficu131
989Scalata scalendu131
990Arburu di Ricerca Binariu Elimina Operazione131
991Serializà è Deserializà l'Arburu Binariu130
992Fate A String Grande Soluzione Leetcode130
993Inserimentu in un Arburu Binariu130
994Truvate traversal postorder di BST da preorder traversal130
995Truvate u Primu Giru Circulare chì visita tutte e Pompe à Benzina130
996Verificate Se una Parolla Accade Cum'è Prefissu di Qualsiasi Parolla in una Soluzione Leetcode di Frase130
997Cunfina Traversale di l'arburu binariu130
998Nodi inversi in u Gruppu K130
999Traversale di l'ordine di livellu aduprendu duie Cue129
1000Soluzione LeetCode di collisione di asteroidi129
1001U Problema di Spartimentu di u Pittore129
1002Kth Elementu più chjucu in una Soluzione Leetcode BST129
1003Soluzione di u più grande numeru Leetcode129
1004Pruduttu di Array eccettu Self LeetCode Solution129
1005Doppiu u primu elementu è move zero per finisce129
1006Soluzione Minesweeper LeetCode129
1007Truvà u numeru di coppie in una matrice tale chì u so XOR sia 0129
1008Riorganizà a matrice tale chì ancu pusizionati sò più grandi di dispari129
1009Calculate nCr% p129
1010Sottogruppu più grande di coppie divisibili129
1011Numeru di Successione Crescente Più Longa129
1012Soluzione Valida di Boomerang Leetcode129
1013Conta i sottumarini induve a seconda più alta si trova prima di a più alta129
1014Percorsi Unici II129
1015Decrypt String da Alphabet to Integer Mapping Soluzione Leetcode128
1016Incascià i punti massimi in una reta cù dui traversali128
1017Partizione Equale Sottosumma Somma128
1018Numaru di percorsi palindromici in una matrice128
1019Soluzione LeetCode di Substring più longa128
1020Scramble String Soluzione LeetCode128
1021Graficu Valid Tree Soluzione LeetCode128
1022Longitudine massima di Subarray Ripetitu128
1023A Soluzione Parolla Leetcode più corta128
1024Numero Massimu di Modi per Particionà una Soluzione LeetCode Array128
1025A Soluzione LeetCode Maze III128
1026Arburu di Ricerca Binariu128
1027Amici di l'età adatta Solu Soluzione LeetCode128
1028String Matching in una Soluzione Array Leetcode127
1029Truvate se un subarray hè in forma di muntagna o micca127
1030Kill Process Soluzione LeetCode127
1031Arburu Binariu Bilanciatu127
1032Successione di lunghezza massima cù differenza trà elementi adiacenti cum'è 0 o 1127
1033Soluzione LeetCode di transazzione invalida127
1034Next Greater Element III Soluzione LeetCode127
1035Custruisce l'Arburu Binariu da una rappresentazione di Parent Array data127
1036Problema di Parentesi Booleana127
1037Numeri Brutti127
1038Custruzzione di a Succidenza Crescente Più Longa (N log N)127
1039Design Hit Counter Soluzione LeetCode127
1040A suttascenza più longa tale chì a differenza trà adjacenti hè una127
1041Avvanzi di BST nantu à Hash Table127
1042Custruisce un Array Cù Stack Operations Soluzione Leetcode127
1043Produttu Massimu di Indici di Prossimu Maghju à Sinistra è à Destra126
1044Suma Subarray di Dimensione Minima126
1045Trasfurmazione massima di pesu di una stringa data126
1046Kth Elementu più chjucu in una Soluzione LeetCode Matrix Ordinata126
1047Implementa a Soluzione Leetcode Trie (Arburu Prefissu).126
1048K Punti più vicini à Origin Leetcode Solution126
1049Riorganizà un array tale chì 'arr [j]' diventi 'i' se 'arr [i]' sia 'j'126
1050U più minimu Antenatu Comunu126
1051Morris Inorder Traversal126
1052Suma Minima Indice di Dui Elenchi126
1053Soluzione di LeetCode per a gamma di numeri AND di bit125
1054Suma Massima di 3 Subarrays Non Sovrapposti125
1055Defanging un Indirizzu IP Soluzione LeetCode125
1056Profundità Iterativa Prima Traversale di Graficu125
1057Validà l'arburu di ricerca binaria125
1058Catture dispunibili per a Soluzione Rook Leetcode125
1059Path Sum II Soluzione LeetCode125
1060Aghjunghje dui numeri125
1061Truvate una Soluzione LeetCode Peak Element II125
1062Ugly Number II Soluzione LeetCode125
1063Corrispondenza di l'espressione rigulari Corrispondenza di l'espressione regulare Soluzione LeetCode125
1064Soluzione Leetcode di stringa di ordinazione persunalizata125
1065Truvà Elementu Piccu124
1066Numaru di Isule Chiusu Leetcode Soluzione124
1067Numeru Super Bruttu124
1068Move tutti l'elementi negativi per finisce in ordine cù spaziu extra permessu124
1069Parechji Divisibili Contendu124
1070L'impurtanza di l'impiegati Solu Soluzione LeetCode124
1071Arbulu Binariu Vista Latu Destra Soluzione LeetCode124
1072Recupera a Soluzione Leetcode di l'arburu di ricerca binaria124
1073A più grande soluzione BST Subtree LeetCode124
1074Conta i passi minimi per uttene a matrice desiderata data124
1075Populing Next Pointers Right in ogni Node Soluzione Leetcode123
1076Eliminate Duplicates da Sorted Array II Soluzione Leetcode123
1077Subarrays cù K Different Integers Leetcode Solution123
1078Serializà è Deserializà a Soluzione LeetCode di l'Arburu Binariu123
1079Tipi di Arburu Binariu123
1080Determina se a matrice pò esse ottenuta da a rotazione Soluzione LeetCode123
1081Clonà un Arburu Binariu cù Puntatori Casuali123
1082Riorganizà a matrice tale chì ancu l'elementi d'indici sò più chjuchi è l'elementi d'indice dispari sò più grandi123
1083Conta coppie da duie matrici ordinate chì a somma hè uguale à un valore datu x123
1084Stampa tutte e triplette in una matricia ordinata chì formanu AP123
1085A differenza massima trà a frequenza di dui elementi tale chì l'elementu avendu una frequenza più grande hè ancu più grande123
1086Struttura Dati di l'Arburu Binariu123
1087Stampa Seguente Maghju Numaru di dumande Q123
1088Truvate Chjuccula Chjuccula Cuntenente Elementi da k Elenchi123
1089Soluzione Leetcode di u Ghjornu di l'annu123
1090Path Sum122
1091Cerca in Array Rotatu Ordinatu122
1092Numeru di Studienti chì Facenu i Testi in una Data Soluzione Leetcode122
1093Soluzione Leetcode di a regione cumuna più chjuca122
1094Truvate a distanza minima trà dui numeri122
1095Eliminà a Soluzione Leetcode di Successioni Palindromiche122
1096Genera Parentesi Soluzione Leetcode122
1097Successione Bitonica a Più Longa122
1098Numaru di fratelli di un Nodu datu in Arburu n-ary122
1099Elimina i duplicati da l'array ordinata121
1100Kth u più chjucu pruduttu di dui Arrays Sorted Soluzione LeetCode121
1101Cunvertisce BST in un Min-Heap senza aduprà array121
1102Cumminazione Sum IV LeetCode Soluzione121
1103Livellu di Ogni node in un Arburu da u node surghjente121
1104Scrivi Codice per Determinà sì Dui Arburi sò Identichi121
1105Soluzione valida Tic-Tac-Toe State LeetCode121
1106Tempu constante aghjunghjenu l'operazione nantu à una matrice121
1107Root to Leaf path with sum target Leetcode Solutions121
1108Vista Inferiore di un Arburu Binariu121
1109Terza Soluzione Leetcode Numeru Massimu121
1110Stampa Vista Diritta di un Arburu Binariu121
1111Metudu iterativu per truvà antenati di un arburu binariu datu120
1112Truvate a massima differenza trà l'elementi più chjucchi di sinistra è di diritta più vicini120
1113Massimizà a distanza da a persona più vicina Soluzione LeetCode120
1114Ricerca Inserisce Posizione120
1115Somma minima di quadrati di cunti di caratteri in una stringa data dopu a rimozione di k caratteri120
1116Soluzione LeetCode di permutazione di palindrome120
1117Successioni Distinte120
1118Next Permutation Soluzione Leetcode120
1119Prudutti di gammi in una serie120
1120Ordina Topulogica119
1121Subarray Massimu di Produttu119
1122Taglia una Rod119
1123Truvà Trè Elementi Da Trè Diversi Matrici tali chì a + b + c = somma119
1124Aumentà a Soluzione LeetCode di Subsequenza di Triplet119
1125Soluzione Prime Palindrome LeetCode119
1126Triangulazione di Puntu Minimu di Soluzione Leetcode di Poligonu119
1127Stampa array modificatu dopu esecutà i cumandamenti di aghjunta è sottrazione119
1128Arburu Binariu Massimu119
1129Conta a Più Grande Soluzione Leetcode di Gruppu119
1130Soluzione Leetcode di Mille Separatori119
1131Successione successiva crescente più longa119
1132Cerca un Elementu in Matrici Rotati Ordinati118
1133Custruisce l'Arbulu Binariu da Preorder and Postorder Traversal Soluzione LeetCode118
1134Custruisce K Palindrome Strings Soluzione LeetCode118
1135Caratteri consecutivi Soluzione LeetCode118
1136Cellule cù Valori Strani in una Soluzione Matrix LeetCode118
1137Mediu di Array Dopu à Eliminà Alcuni Elementi Soluzione Leetcode118
1138Sequenza Golomb118
1139Sequenza Moser-de Bruijn118
1140Riformattate a Soluzione String Leetcode118
1141Differenza Assuluta Minima in Soluzione BST Leetcode117
1142K somme massime di sotturraii contigui sovrapposti117
1143Truvate dui Sub-arrays senza sovrapposizione ognuna cù a Soluzione LeetCode Sum Target117
1144Suma di Numeri Pari Dopu à Dumande117
1145U più longu sottumessu di 1 dopu l'eliminazione di una soluzione LeetCode d'elementu117
1146Trasfurmà un BST in Arburu di somma maiò117
1147Scambià Nodi In Coppie117
1148Introduzione à l'Arburu Rossu-Neru117
1149Kth numeru più chjucu in a tavola di multiplicazione Soluzione Leetcode116
1150Soluzione LeetCode di Zero di Trascinamentu Fattoriale116
1151Possibile Soluzione LeetCode Bipartition116
1152Unisce dui BST cù spaziu extra limitatu116
1153Sguassà Nodes è Riturnà Forest Leetcode Solution116
1154Conta ancu sequenze binarie di lunghezza cù listessa somma di bit di prima è seconda metà116
1155K'th L'elementu più grande in BST aduprendu spaziu extra custante116
1156Richieste per Numero di Elementi Distinti in un Subarray116
1157Successione Ripetita Più Longa116
1158Arburu Binariu à Conversione di Arburu di Ricerca Binariu116
1159Coda di Priurità116
1160Truvate a sequenza di Serpenti di lunghezza massima116
1161Verificate a Formazione Array Attraversu a Soluzione Leetcode di Concatenazione116
1162Subset Sum Problem in O (sum) spaziu116
1163Rotate Array116
1164Soluzione Leetcode di Substrings Palindrome116
1165Pruduttu Massimu di Splitted Binary Tree Soluzione LeetCode116
1166Arburu di Decisione115
1167Paragunà Stringhe per Frequenza di a Soluzione Leetcode di u Caratteru u Minore115
1168Massimizza a summa di e sferenze consecutive in una matrice circulare115
1169Bus Routes Soluzione Leetcode115
1170Truvate u più chjucu numeru binariu multiplu di numeru datu115
1171Suggerimenti di ricerca Sistema Soluzione LeetCode114
1172Movimenti minimi à Elementi Array Uguali Soluzione LeetCode114
1173U più vicinu Binary Search Tree Value Soluzione Leetcode114
1174Prima Cattiva Versione114
1175Eliminà u Max Number of Edges per mantene a Soluzione Leetcode Traversable di Graficu114
1176Cuntate e coppie chì i prudutti esistenu in Array114
1177Salti laterali minimi Solu Soluzione LeetCode114
1178Diametru di N-Ary Tree Soluzione LeetCode113
1179Datu un arburu binariu, cumu si eliminanu tutti i mezi nodi?113
1180Numaru di Ordini in u Backlog Soluzione Leetcode113
1181Numaru massimu di segmenti di lunghezze a, b è c113
1182Costu minimu per trasfurmà chips à a listessa posizione Soluzione LeetCode113
1183Inversa un Percorsu in BST cù Coda113
1184Truvate una sottusuccenza urdinata di taglia 3 in tempu lineale113
1185U più minimu Antenatu Cumunu in Arburu di Ricerca Binariu112
1186Diminuisce Elementi Per fà Array Zigzag Soluzione LeetCode112
1187Soluzione LeetCode Array Contiguous112
1188Scambià i Nodi in una Soluzione Leetcode di Lista Ligata112
1189Truvate u più grande valore in ogni fila d'arburu Solu Soluzione LeetCode112
1190Web Crawler Soluzione LeetCode112
1191Ricostruzione di Coda da Altezza112
1192Filtrà i ristoranti per Vegan-Friendly, Prezzu è Distanza Soluzione Leetcode111
1193Riformattà a data LeetCode Soluzione111
1194Array Queries per multiplicà i rimpiazzamenti è u pruduttu111
1195Torre di Champagne Soluzione LeetCode111
1196Cunvertite Array Sorted in Binary Search Tree Soluzioni LeetCode111
1197A Foglia più Vicina in un Arbulu Binariu Soluzione LeetCode111
1198Matchsticks à Square Leetcode Solution111
1199Pietre in Muvimentu Fin'à Soluzione Leetcode Consecutiva111
1200Novu 21 Ghjocu110
1201Subarray bitonicu di summa massima110
1202Cume stampà u numeru massimu di A cù quattru tasti dati110
1203Soluzione LeetCode Square perfetta valida110
1204Rimpiazzà dui valori uguali cunsecutivi cù unu più grande110
1205Valeur maximale à un indice donné dans une solution LeetCode à matrice délimitée110
1206Suma di foglie manca Solu Soluzione LeetCode110
1207Query Range Sum using Table Sparse110
1208Integer Break Soluzione LeetCode110
1209Suma massima di coppie cun differenza specifica110
1210Numaru Triangulu Validu110
1211Graficu è a so raprisentazione110
1212Profundità massima di l'arburu binariu109
1213Cunvertisce Integer in a Suma di Dui Soluzioni Leetcode Integer No-Zero109
1214Concatenazione di Array LeetCode Solution109
1215Soluzione Leetcode Path Crossing109
1216Scrivite una funzione per uttene u puntu di intersezzione di duie Liste Ligate109
1217Kth Elementu u più chjucu in un BST109
1218Stampa array modificatu dopu à parechje operazioni d'incrementu di range array109
1219BST à un Arburu cù Suma di tutte e Chjave Chjucche109
1220U kth Fattore di n Soluzione Leetcode109
1221Verificate se ogni nodu internu di un BST hà esattamente un zitellu108
1222Divide Two Integers Soluzione Leetcode108
1223Richieste di Range per a Succidenza Corretta di u Staffu Più Longu108
1224U più bassu Antenatu cumuni di una Soluzione Leetcode di l'Arburu Binariu108
1225Design Skiplist Soluzione LeetCode108
1226Scambi minimi per fà e sequenze chì aumentanu a suluzione LeetCode108
1227Indovina A Parolla108
1228Unisce Sort108
1229Suma massima di un percorsu in un Triangulu di Numeru Giustu108
1230Arithmetic Slices II - Soluzione LeetCode di Subsequence108
1231Verificate se tutti i livelli di dui Arburu Binariu sò anagrammi o micca107
1232Verificate a Cumpletezza di una Soluzione LeetCode di l'Arburu Binariu107
1233Verificate per BST identichi senza custruisce l'arburi107
1234Dumande nantu à a Probabilità di Numaru Paru o Imparu in Gamme date107
1235Conta Sottogruppi Avendu Numeri Pari Distinti107
1236Soluzione LeetCode di i quadrati perfetti107
1237Clonazione Grafica107
1238Flatten 2D Vector LeetCode Soluzione107
1239Sliding Window Median Soluzione Leetcode107
1240Potenza di dui106
1241Matrice Massima da Dui Matrici dati Mantenendu l'Ordine Stessu106
1242Arbulu simmetricu Soluzione LeetCode Soluzione Leetcode106
1243Soluzione LRU Cache Leetcode106
1244U Prefissu Cumunu u Più Longu Aduprendu a Parolla per l'Accordu di e Parolle106
1245Maximizà Elementi Usendu Un altru Array106
1246Stampa n termini di Newman-Conway Sequence106
1247Soluzione Leetcode più grande di segnu Plus106
1248Parole grasse in String LeetCode Solution105
1249Mediu di a gamma in array105
1250Conta è Toggle Queries nantu à una Matrice Binaria105
1251Array Cuntiguu105
1252Truvà u numeru minimu di operazioni di unione per fà un palindromu array105
1253Truvate u minimu in Rotated Sorted Array II Soluzione LeetCode105
1254Truvà l'elementu k-th u più chjucu in BST (Statistiche d'ordine in BST)105
1255Numaru Mancante104
1256Verificate a Serializazione di Ordine di un Arburu Binariu104
1257Next elementu più grande104
1258Stampa Antenati di un Nodu Arburu Binariu Datu Senza Recursione103
1259Subarray Massimu di Produttu103
1260Verificate Se una String Can Break Altra String Leetcode Solution103
1261Titulu di Colonna di foglia Excel Soluzione LeetCode103
1262Merge k Listi Sorted Leetcode Soluzione103
1263Corsi Paralleli II Soluzione LeetCode103
1264Eliminazione minima per fà parentesi valide Soluzione LeetCode102
1265Soluzione Leetcode di a gamma più chjuca II102
1266Verificate se dui nodi sò nantu à u listessu percorsu in un Arburu102
1267Image Overlap Soluzione LeetCode102
1268Soluzione LeetCode di fila ordinata101
1269Tempu minimu per cullà tutte e mele in una soluzione LeetCode d'arburu101
1270Spartimentu Palindrome101
1271Koko Eating Bananas Soluzione LeetCode100
1272Verificate in array binariu u numeru rappresentatu da un subarray hè disparu o pari100
1273Newman – Shanks – Williams primu98
1274Verificate se X pò dà cambiamentu à ogni persona in Coda98
1275Costu minimu per arrampicà e scale Soluzione LeetCode98
1276Peeking Iterator Soluzione LeetCode98
1277Diversi modi per aghjunghje Parentesi Soluzione Leetcode98
1278Unisci Array Ordinatu98
1279Numaru d'elementi menu o uguale à un numeru datu in una determinata subarraia98
1280A più grande sottumatrice cù riarrangiamenti Soluzione LeetCode97
1281Summa Massima Incrementu Subsequenza97
1282Query Minima Range (Decomposizione Root Square è Table Sparse)95
1283Truvate una media media massima di k di lunghezza95
1284Numaru d'indici cù elementi uguali in un intervallu datu95
1285Substringa più longa senza caratteri ripetuti Soluzione Leetcode95
1286Dumande per Valori Decimali di Subarrays di una Matrice Binaria94
1287Verificate una matrice data di dimensione n pò riprisentà BST di n livelli o micca94
1288Produttu massimu di una subsequenza crescente93
1289Soluzione di Array Nesting Leetcode93
1290Arburu Binariu à Conversione Arburu di Ricerca Binariu aduprendu u set STL93
1291U numeru minimu di persone per insignà Soluzione LeetCode92
1292Arranging Coins Soluzione Leetcode92
1293Soluzione LeetCode d'indice di scelta casuale91
1294Stringa codificata cù a Soluzione LeetCode di lunghezza più corta91
1295Spaziu Totale Minimu Perdu cù K Resizing Operations Soluzione LeetCode91
1296Dumande nantu à XOR di u più grande divisore imparu di a gamma90
1297Cunvertisce un BST in un Arburu Binariu tale chì a somma di tutte e chjave più grandi sia aghjunta à ogni chjave90
1298Minimu Integer Possibile dopu à a maiò K Swaps Adiacenti On Cifre Solu Soluzione LeetCode90
1299Raggiunge una Soluzione Number LeetCode90
1300Truvate u Vincitore di u Circular Game LeetCode Solution90
1301Jump Game IV Soluzione LeetCode89
1302Cunvertite à Base -2 Soluzione LeetCode89
1303Inserisci Elimina GetRandom O (1) Soluzione Leetcode88
1304Traversamentu di l'Ordine Verticale di l'Arburu Binariu Soluzione LeetCode86
1305Palindromu Number LeetCode Soluzione86
1306Add Two Numbers II Soluzione Leetcode86
1307Nùmeru di Subsequences chì Satisfà a Soluzione LeetCode di Cundizione Suma Data84
1308Stampa Catena di Coppie di Lunghezza Massima83
1309Disegnu Sistema Sotterraniu Soluzione Leetcode83
1310Soluzione Continua Subarray Sum LeetCode82
1311Detect Capital Leetcode Solution80
1312Cuncepisce una Soluzione Leetcode di Leaderboard78
1313Scambi minimi per Group All 1's Together Soluzione Leetcode75
1314Substring cù Concatenazione di tutte e parolle Soluzione Leetcode75
1315Soluzione Leetcode Sum Path Minimu72
1316Top K Elementi Frequenti Soluzione LeetCode72
1317Lettere Spostate Soluzione LeetCode71
1318Odd Even Linked List Soluzione Leetcode71
1319Arbulu Binariu Inorder Traversal Soluzione LeetCode70
1320Pupulazione Massima Annata Soluzione LeetCode70
1321Decode String Soluzione Leetcode70
1322Soluzione di LeetCode di Subarray Continuu più Cortu Unsorted69
1323Conte Sub Islands Soluzione LeetCode69
1324Soluzione LeetCode di Subsequenza Cumuna più longa68
1325Truvate a Soluzione LeetCode di u ghjudice di a cità68
1326A megliu soluzione di Meeting Point LeetCode68
1327Sum Root to Leaf Numbers Soluzione LeetCode67
1328Truvate a Soluzione LeetCode di u ghjudice di a cità66
1329Design Add and Search Words Data Structure Soluzione LeetCode65
1330Rectangle Overlap Soluzione LeetCode63
1331Pupulazione Massima Annata Soluzione LeetCode62
1332Score di Parentesi Soluzione LeetCode60
1333Stone Game IV Soluzione LeetCode60
1334Inserite in una Lista Ligata Circulare Ordinata Soluzione LeetCode60
1335Appiattà l'Arburu Binariu à a Lista Ligata Soluzione LeetCode59
1336Range Sum Query 2D - Soluzione LeetCode Immutable59
1337Soluzione LeetCode di numeru triangulu validu58
1338Hè Graph Bipartite? Soluzione LeetCode57
1339Reveal Cards In Ordine Crescente Soluzione Leetcode52
1340Divide Chocolate LeetCode Solution47
1341Gamma Suma di Soluzione BST LeetCode40
1342Indicazioni Passu Per Passu Da un Node di l'Arburu Binariu à Un'altra Soluzione LeetCode38
1343Sort Colors Soluzione LeetCode36
1344Soluzione Leetcode Reverse Integer36
1345Truvate a Soluzione LeetCode di K Elementi più vicini32
1346Rotate String Soluzione LeetCode30
1347Numero di colonna di foglia Excel Soluzione LeetCode29
1348Lunghezza massima di u latu di un quadratu cù una somma menu o uguale à u sogliu Solu Soluzione LeetCode28
Translate »